FAKTURAMOTTAK APPLY TB AS


Alle fakturaer til Apply TB AS skal merkes med følgende:

Prosjektnummer (Apply TB)
Bestillingsnummer (PO) – dersom dette foreligger
Navn på bestiller hos Apply TB

Faktura som ikke er riktig merket vil bli returnert. Apply TB har som standard 45 dagers betalingsfrist og ber om at dere sikrer at dette er lagt inn i deres systemer.

Apply TB AS skal motta faktura på en av følgende metoder;

Fakturaer via EHF. Vi er registrert i PEPPOL og dere finner oss der. EHF adresse er vårt organisasjonsnummer; 976.931.084.
​Vi ønsker at dere oversender PDF faktura med EHF filen, såkalt «embedded PDF». Merking av faktura må gjøres i faste felt i EHF formatet.

Dersom dere absolutt ikke kan sende faktura i EHF, skal dere sende faktura på e-post i PDF format til faktura@applytb.no

Det er også viktig å merke seg at e-postadressen for fakturering skal heller ikke benyttes til å sende annet enn faktura.
E-post som sendes til faktura@applytb.no vil ikke bli lest eller besvart da dette er en automatisk tjeneste.

APPLY TB | N-4001 Stavanger | Tel. +47 51886000