Våre tjenester

mbmultimedia-131105-1913

Vi leverer tjenester innen fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, maritim elektro og elektro. Summen av tverrfaglig kompetanse og bred bransjeerfaring er et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Prosjekt

mbmultimedia-131111-2507
Apply TB er en av regionens største aktører i prosjektmarkedet. Vi har bred erfaring med både enfaglige og tverrfaglige prosjekter og prosjektering innen fagområdene våre.

Privatmarked / Service

mbmultimedia-131104-1832
Vi tar både enkeltoppdrag og større rammeavtaler innen servicemarkedet. Vi tilbyr også teknisk service i tillegg til tjenester knyttet til daglig drift av bygg og anlegg.
 

Elektro

skap

Ventilasjon

mbmultimedia-131105-1972

Automasjon

mbmultimedia-131105-1940

Telekom

mbmultimedia-131113-2701

Maritimt

mbmultimedia-131105-2133

Energirådgivning

mbmultimedia-131113-2681