Prosjekt

mbmultimedia-131111-2515
Apply TB er en av regionens største aktører i prosjektmarkedet. Vi har bred erfaring med både enfaglige og tverrfaglige prosjekter og prosjektering innen faggruppene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, maritim elektro og elektro.
 
Våre største kunder på prosjektmarkedet er hovedentreprenører og offentlig forvaltning (stat, fylkeskommuner og kommuner). Vi har også oppdrag hvor vi er i direkte kontakt med byggherre.
applytb-play

Aktuelle prosjekter

Elektro

skap

Ventilasjon

mbmultimedia-131105-1972

Automasjon

mbmultimedia-131105-1940

Telekom

mbmultimedia-131113-2701

Maritimt

mbmultimedia-131105-2133

Energirådgivning

mbmultimedia-131113-2681